Municipis Turístics

1.- Municipi turístic en qualsevol de les seues modalitats, article 25, del títol III, capítol I, de la LIei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [1998/4195]

- Destinació turística. Aquells que al llarg de tot l’any mantenen una afluència de visitants, pernoctant en estos, superior al nombre de persones inscrites en el seu padró municipal de residents, on esta activitat suposa la base de la seua economia i la capacitat dels seus allotjaments turístics resulta superior a la dels seus habitatges de primera residència.

- Destinació vacacional. Aquells que en algun moment de l’any tenen una afluència de visitants, pernoctant en estos, superior al nombre de persones inscrites en el seu padró municipal de residents, on poden tindre com a complement per a la seua economia altres activitats i on la capacitat dels seus allotjaments turístics, afegida a la dels habitatges de segona residència resulta superior a la dels seus habitatges de primera residència; en este còmput, el nombre de places en allotjaments turístics haurà de representar almenys l’u per cent de la seua oferta.

- Destinació d’atracció turística. Aquells que pels seus atractius naturals, monumentals, socioculturals o per la seua rellevància en algun mercat turístic específic, reben en un moment de l’any un determinat un nombre de visitants significatiu en relació amb la seua població de dret, sense que hi pernocten necessàriament.